Malene Rasmussen

MALENE RASMUSSEN

Teknisk designer elev

Malene er under uddannelse til teknisk designer og er ansat i 2018 som teknisk designer elev.
Malene interesserer sig for byggeri og anlæg og arbejder under praktikopholdet hos AAKJAER med afsætningsplaner, arealberegninger, deklarationskort, ejerlejlighedskort og matrikulære sager.

Mail: mr@aalsp.dk

Read