Niels Nybro Eriksen

NILS NYBRO ERIKSEN

Nils Nybro Eriksen er pr. 1. januar 2017 udtrådt af partnerkredsen i AAKJAER Landinspektører og er efter 41 års virke i firmaet gået på pension d. 1. oktober 2017.

Nils Nybro Eriksen afslutter i løbet af 2018 en række konsulentopgaver for Vejdirektoratet i Skanderborg.

Spørgsmål vedr. ejerlejlighedsopdelinger og beregninger af lejearealer/bruttoetagearealer mv. stiles fremover til landinspektør Jens Enevold Eriksen.

Mobil: 40 99 95 55         Dir.: 86 76 60 20        Mail: jee@aalsp.dk

Spørgsmål vedr. udstykningssager, deklarationer og rådgivning vedr. byggelovgivningen stiles fremover til landinspektør Peter Hastrup Jensen.

Mobil: 61 61 74 01         Dir.: 86 76 60 19        Mail: pj@aalsp.dk

Read