nne

NILS NYBRO ERIKSEN

 Landinspektør

Praktiserende landinspektør siden 1976 og partner i perioden 1984-2016.

Nils Nybro er pr. 1. januar 2017 udtrådt af partnerkredsen, men er fortsat ansat i firmaet.

Kernekompetencer:

• Ejerlejlighedsopdelinger og beregninger af lejearealer/bruttoetagearealer – har i mange år været Landinspektørforeningens konsulent i ejerlejlighedsspørgsmål.
• Mindre udstykningsopgaver og anden ejendomsdannelse i bred forstand.
• Rådgivning i servitutspørgsmål og indenfor byggelovgivningen.
• Rådgivning i vejlovgivningen og indenfor ekspropriations- og naboretten – har fungeret som konsulent i Vejdirektoratet indenfor dette område siden 1995 og som teknisk sagkyndig for et antal Vejtaksationskommissioner siden 1984.

Mobil: 24 82 13 69        Dir.: 86 76 60 13        Mail: nne@aalsp.dk