Ved tinglysning af rettigheder over fast ejendom skal der udfærdiges et E-rids og en GML-fil

Tinglysning af rettigheder skal stedfæstes med et E-rids og en GML-fil

AAKJAER Landinspektører udfærdiger de dokumenter, som er nødvendige i forbindelse med tinglysning af servitutter vedr. fast ejendom. Vi udfærdiger både tekstdelen og de tilhørende kortbilag (E-rids og GML-fil). Kortbilag kan være baseret på opmåling i marken, projektplaner eller andet tegningsmateriale.

Stedfæstelse af servitutter (GML)
Efter overgangen til digital tinglysning skal servitutter, der omhandler en del af en ejendom, stedfæstes digitalt med koordinater. Der sker på baggrund af den aktuelle ejendomssituation i form af det gældende matrikelkort. Når en servitut tinglyses, skal der medsendes en stedfæstelses-fil (GML-format) samt et E-rids (PDF-format).

Begge dokumenter uploades i tinglysningsrettens såkaldte bilagsbank, hvorefter der refereres til dokumenterne under anmeldelsen af servitutten.

Kontakt os vedr. GML-fil til din sag
8000@aalsp.dk

Vi er også gerne behjælpelige med at undersøge eksisterende servitutter på en ejendom, idet vi naturligvis har online adgang til tinglysningsrettens database, der bl.a. indeholder informationer om alle tinglyste servitutter.

GML-fil?

En GML-fil indeholder koordinater til det delareal af ejendommen, der berøres af servitutten samt en række egenskabsdata om servitutten (kategori, nøjagtighed mv.).

Ved tinglysning sendes GML-filen fra tinglysningsretten til en landsdækkende database ved Geodatastyrelsen. Nye servitutter kan herefter visualiseres på et kort.

GML-filen er blot et dataformat, der udveksles mellem 2 computere.

E-rids?

Et E-rids (PDF-format) svarer til det gamle analoge tinglysningsrids (kortbilag). Kortet viser det servitutbelagte område af ejendommen og indeholder normalt skel, bygninger og andre objekttyper, der kan være med til at beskrive og klarlægge servituttens beliggenhed på ejendommen. E-ridset er det juridisk gældende kortbilag.

Læs mere om tinglysning af servitutter på denne side.

GML-filen indeholder blandt andet koordinater og information om servitutkategori i et bestemt defineret filformat

Read