Forside

Nyheder !

Firmaprofil

Historie

Kontorer

Personale

Referencer

Artikler

Links

KontaktSitemap

 

Det går stærkt i Aarhus og Østjylland!

I øjeblikket er der planlagt byggerier i Aarhus centrum og forstæder for mere end 35 milliarder kroner. Målt pr. indbygger er der omkring tre gange så mange planlagte og igangsatte byggerier i Aarhus-området sammenlignet med hovedstadsområdet [Kilde: CRM-Byggefakta].

AAKJAER Landinspektører oplever for tiden en meget positiv stemning i Aarhus og Østjylland i byggebranchen. Vi glæder os over at være medvirkende til at realisere de mange spændende projekter, der er under opstart – blandt andet på De Bynære Havnearealer.

En stor del af de mange byggerier, som kommer til at præge Aarhus by fremover, er netop nu ved at blive realiseret med baggrund i AAKJAER Landinspektørers opmålinger og tekniske rådgivning. Udvalgte er beskrevet herunder. Aarhus er et af de største vækstområder i Danmark lige nu, og byggeboomet i Aarhus vil uden tvivl også give vækst i en række andre omkringliggende østjyske kommuner.

Light*house
Light*house er under opførelse på den yderste spids på Pier 4 på de Bynære Havnearealer. Byggeriet af etape 1 (Bygning I) på ca. 8.600 m2 har siden efteråret 2010 været i fuld gang og kommer til at indeholde 85 lejligheder og 4 rækkehuse. Herudover er der igangsat byggeri på 5.050 m2 (Bygning G). Begge byggerier forventes at stå færdige medio 2012. AAKJAER Landinspektører forestår alle tekniske præcisionsafsætninger for entreprenøren.

Multimediahuset (Urban Media Space)
Multimediehuset, også kaldet Urban Media Space, på havnen i Aarhus kommer til at ligge lige ved åens udløb. Byggeriet, der oprindeligt startede med AAKJAER Landinspektørers omfattende grundplan for området, igangsættes nu, og AAKJAER Landinspektører har allerede foretaget de første og indledende opmålinger og koordinatberegninger til placering af huset. Multimediehuset bliver Aarhus' nye Hovedbibliotek. [www.urbanmediaspace.dk]

Åhusene
Byggeriet består af 9 punkthuse i ådalen tæt ved Aarhus centrum og Brabrand Stien. Punkthusene bliver på i alt 10 etager, og det samlede projekt vil stå færdigt i 2014. AAKJAER Landinspektører bistår for øjeblikket med opmålinger, matrikulær udstykning og teknisk afsætning på det store byggeprojekt.

Østergades Hotel
Mange har sikkert undret sig over den fritstående gamle facade på hjørnet af Østergade og Hans Hartvig Seedorffs Stræde.
Her bygges det nye Østergades Hotel. Østergades Hotels gamle facade bibeholdes, mens al indmaden bliver udskiftet, så der bliver plads til et moderne hotel med P-kælder, 221 værelser, restaurant mv. AAKJAER Landinspektører forestår alle tekniske præcisionsafsætninger og kontrolmålinger i forbindelse med byggeriet.

Z-Huset
Efter en længere pause i aktiviteterne er Z-Huset nu blevet redesignet, og byggeriet af de spændende boliger på pier 4 kan genoptages. AAKJAER Landinspektører forestår alle afsætnings- og arealberegningsarbejder, og inden længe vil byggepladsen igen emme af aktivitet.

 

Lighthouse

Light*house

Multimediehuset

Urban Media Space

Åhusene

Åhusene

Østergades Hotel

Østergades Hotel

Z-Huset

Z-Huset

 

AAKJAER Landinspektører        Aarhus · Hornslet · Skanderborg · Odder        8613 2922        8000 @ aalsp.dk