Retningslinjer for behandling af dine personoplysninger

Herunder kan du læse om, hvordan AAKJAER Landinspektører behandler dine personoplysninger samt dine rettigheder i den forbindelse.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
AAKJAER Landinspektører P/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

AAKJAER Landinspektører P/S, Vestergade 8 B, 2. 3., 8000 Aarhus C.
CVR-nr.: 38502522
Telefon: +45 8613 2922
E-mail: 8000@aalsp.dk

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
AAKJAER Landinspektører P/S behandler personoplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af opgaver for kunder, f.eks. matrikulære sager, ejerlejlighedssager, tinglysningsopgaver m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11 stk. 2, nr. 2. Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at fremsende mail herom til den mailadresse, du har sendt dine oplysninger til.

3. Kategorier af personoplysninger
AAKJAER Landinspektører P/S behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, særligt adresser og kontaktoplysninger. Der er tale om navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail og matrikelnummer.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
AAKJAER Landinspektører P/S videregiver ikke personoplysninger til andre end parter i sagen og offentlige myndigheder. Oplysningerne videregives kun i det omfang, som er nødvendigt for opgavens udførelse. Såfremt dette er nødvendigt, vil der udelukkende foregå videregivelse til relevante offentlige myndigheder.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Alle personoplysninger holdes på servere inden for Danmark.

6. Opbevaring af personoplysningerne
AAKJAER Landinspektører P/S opbevarer personoplysningerne til sagens afslutning, hvorefter relevante personoplysninger arkiveres og slettes efter 5 år.

7. Dine rettigheder
Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

  • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
  • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv.
  • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
  • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
  • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
  • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på de i punkt 1 anførte kontaktoplysninger.

8. Klagemuligheder
Du har desuden ret til og kan til enhver tid klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Henvendelser bedes da venligst rettet til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Læs også vores cookie og privatlivspolitik på denne side: www.aalsp.dk/privatlivspolitik/

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen

Read