Lone Vilstrup

LONE VILSTRUP

Teknisk tegner

Arbejder hovedsageligt med udfærdigelse af matrikulære sagsdokumenter, tinglysning af servitutter, herunder udfærdigelse af E-rids, GML-filer mv.

Superbruger på den digitale tinglysningsportal.

Dir.: 86 56 10 45        Mail: lv@aalsp.dk

Read