lv

LONE VILSTRUP

Teknisk tegner

Arbejder hovedsageligt med bogholderi og fakturering samt matrikulær sagsbehandling mv.

Superbruger på den digitale tinglysningsportal i forbindelse med tinglysning af servitutter mv.

Dir.: 86 56 10 45        Mail: lv@aalsp.dk