Stefan Gustafson

STEFAN GUSTAFSON

 Landinspektør og indehaver

Praktiserende landinspektør uddannet fra Aalborg Universitet i 2006. Beskikkelse som landinspektør i 2009 og partner i AAKJAER Landinspektører fra 2010. Arbejder med traditionel matrikulær sagsudarbejdelse, rådgivning om ejendomsdannelse samt tekniske opmålings-, afsætnings- og beregningsopgaver. Indgår i den daglige ledelse af Aarhus- og Odderkontoret.

Kernekompetencer:

• Rådgivning om udnyttelsen af fast ejendom
• Matrikulære arbejder (udstykning, arealoverførsel, skelfastlæggelse m.v.)
• Opmåling og udarbejdelse af projekteringsgrundlag
• Alle former for teknisk opmåling og afsætning af byggeri og anlæg
• Digital tinglysning, deklarationer og servitutredegørelser m.v.
• E-rids

Mobil: 61 20 53 75        Mail: sg@aalsp.dk

Read