I en kortprojektion overføres punkter, der oprindeligt er defineret på en kugle, til en plan flade

Koordinatsystemer

Udveksling af geografiske data sker gennem koordinater, der er vores fælles reference med omverdenen.

Landinspektører, ledningsejere, kommuner og vejmyndigheder m.fl. har igennem en lang årrække benyttet det landsdækkende koordinatsystem benævnt System34. Systemet blev taget i brug i 1934 og er opdelt i 3 zoner, der dækker henholdsvis Jylland/Fyn, Sjælland og Bornholm. Afstandskorrektionen* er på maksimalt 5 cm pr. km i S34 og svarede til den nøjagtighed, man kunne måle afstande med i marken, da systemet blev indført.

I dag kan vi foretage opmåling med en overlegen nøjagtighed sammenlignet med metoderne i 1934 (typisk 2 mm/km). Endvidere indsamles der i dag store mængder data ved brug af avanceret GPS-teknologi, hvor data som udgangspunkt lagres i et globalt referencesystem (WGS84).

Derfor er der indført en række nye koordinatsystemer i Danmark. Systemerne er benævnt UTMetrs89 (= UTMeuref89), DKTM og Kp2000.

I dag har de fleste kommuner i Danmark valgt at skifte koordinatsystem, så data nu lagres internt i kommunen med koordinater i UTMetrs89. UTM-projektionen er defineret i 60 zoner, der dækker hele jorden. Danmark ligger i UTM-zonerne 32 og 33.

UTMetrs89 er en europæisk realisering af det globale WGS84 system, og data indsamlet med GPS kan derfor let og uden tab af nøjagtighed omregnes til koordinater i UTMetrs89. Ulempen ved at benytte UTMetrs89 er dog, at afstandskorrektionen er STOR (helt op til 40 cm/km)! Derfor kan man ikke måle en afstand i meter på et digitalt kort med koordinater i UTMetrs89, og data bør altid behandles med omhu eller transformeres til et lokalt system – uden afstandskorrektion. AAKJAER Landinspektører benytter denne label, når data fremsendes med UTMetrs89-koordinater:

Data fremsendes med koordinater i UTMetrs89, Zone 32. Afstande og arealer i kortdata svarer IKKE til meter/kvadratmeter i marken. Afhængig af geografisk position skal afstande korrigeres med op til 40cm/km for at svare til meter i marken.

Vi kan levere data med koordinater i alle gængse koordinatsystemer brugt i Danmark (System34, UTMetrs89, Kp2000, DKTM eller et helt lokalt system). Vi har stor erfaring med at transformere data til og fra forskellige koordinatsystemer og har endvidere deltaget i samarbejdet mellem Geodatastyrelsen og Praktiserende Landinspektørers Forening omkring udviklingen af det ny koordinatsystem dkTM til erstatning for System34.

Afstandskorrektionen er et nødvendigt onde i en kortprojektion. I en kortprojektion overføres punkter, der oprindeligt er defineret på en kugle (ellipsoide), til en plan flade. UTM-projektionen benytter en Transversal Merkator Projektion, der bevarer vinkler (formen på objekter), mens afstande IKKE er bevaret.

Vi hjælper med at transformere data mellem forskellige koordinatsystemer

Read