jens_enevold_eriksen

JENS ENEVOLD ERIKSEN

Landinspektør og associeret partner

Landinspektør uddannet fra Aalborg Universitet 2004. Associeret partner i AAKJAER Landinspektører fra januar 2017. Indgår i den daglige ledelse af Aarhuskontoret.

Jens arbejder med alle typer af sager der vedrører ejendomsdannelse og omdannelse af ejendomme, hvad enten der er matrikulære ændringer eller opdeling i ejerlejligheder. Desuden har Jens stor erfaring i beregning af bygningsarealer i henhold til lejearealbekendtgørelsen, Bygningsreglementet og boligstøttelovgivningen mv.

Kernekompetencer:

• Rådgivning om udnyttelsen af fast ejendom
• Matrikulære arbejder (udstykning, arealoverførsel, skelfastlæggelse m.v.)
• Ejendomsdannelse
• Opdeling af ejendomme i ejerlejligheder
• Beregning af bygningsarealer
• Digital Tinglysning
• GML-filer og E-rids
• Beregning og styring af opmålings- og afsætningsdata.

Jens har siddet i ejerlejlighedsudvalget i praktiserende landinspektørers forening (PLF) siden 2016.

Mobil: 40 99 95 55        Dir.: 86 76 60 20        Mail: jee@aalsp.dk