AAKJAER Landinspektører har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Vejdirektoratet

Vejmyndighed

Rådgivning i forbindelse med ekspropriation til vejformål er én af AAKJAER Landinspektørers centrale kompetencer.

Vi har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Vejdirektoratet og repræsenterer ofte Vejdirektoratet ved ekspropriations- og taksationsforretninger.

Vi har udarbejdet ekspropriationsmateriale til Vejdirektoratet og til kommuner, og både Jens-Erik Svensson og Nils Nybro Eriksen er teknisk sagkyndige for vejtaksationskommissionerne.

Vi er derfor særdeles godt rustede til at kunne rådgive om ekspropriations- og naboretlige spørgsmål, og vi påtager os gerne at udfærdige ekspropriationsmateriale og at deltage i og eventuelt forestå åsteds- og taksationsforretninger. Endelig forestår vi naturligvis også gerne den efterfølgende matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse.

Vi rådgiver om ekspropriations- og naboretlige spørgsmål

Read