Hvert 4. enfamiliehus er opmålt forkert!

Korrekt BBR-areal ved salg betaler sig…!

 

To højesteretsdomme afsagt d. 30.08.2013:

Ejendomskøbere havde krav på afslag i købesummen, fordi boligarealet i de købte ejendomme var mindre end oplyst af sælgerne.

Højesteret var i begge sager enig med landsretten.

For en landinspektør er det almindelig basisviden, at BBR (Bygnings- og Boligregistret) ofte indeholder ukorrekte arealer.

Den ”forkerte” opmåling, der er blevet omtalt i flere medier i løbet af 2012, skyldes ikke fejlagtige opmålinger fra landinspektører, men derimod det faktum, at boligejere selv er forpligtet til at holde det registrerede areal i BBR ajourført.

Især efter til- eller ombygninger kan det forekomme, at ejeren ikke får registreret ændringerne korrekt i BBR.

I forbindelse med køb, salg eller udlejning vil det altid være en god idé at få undersøgt og kontrolopmålt BBR-arealet af en landinspektør. Ejendomshandler på forkerte arealer kan i yderste konsekvens medføre store økonomiske tab for de implicerede parter.

Ved tilbygning er et korrekt opmålt BBR-areal en forudsætning for, at bebyggelsesprocenten kan udnyttes maksimalt.

AAKJAER Landinspektører har mange års erfaring i opmåling og beregning af leje- og BBR-arealer, og vi er altid klar med råd og vejledning til både sælgere og købere samt lejere og udlejere.

Vi hjælper med opmåling af dit hus og indberetning af BBR-arealet til kommunen

Read