Jens-Erik Schjødt Svensson

JENS-ERIK SCHJØDT SVENSSON

 Landinspektør og indehaver

Landinspektør uddannet fra Aalborg Universitet i 2006. Beskikkelse som landinspektør i 2009 og partner i AAKJAER Landinspektører fra 2012. Arbejder med traditionel matrikulær sagsudarbejdelse, rådgivning om ejendomsdannelse, tekniske opmålings-, afsætnings- og beregningsopgaver.

Er daglig leder af firmaets afdeling i Skanderborg.

Fungerer desuden ofte som syn- og skønsmand udpeget af hhv. Den danske Landinspektørforening, Teknologisk Instituts skønsmandsudvalg samt domstolene.

Kernekompetencer:

• Rådgivning om udnyttelsen af fast ejendom
• Matrikulære arbejder (udstykning, arealoverførsel, skelfastlæggelse m.v.)
• Syn og Skøn
• Opmåling og udarbejdelse af projekteringsgrundlag
• Alle former for teknisk opmåling og afsætning af byggeri og anlæg
• Digital tinglysning, deklarationer og servitutredegørelser m.v.
• E-rids

Mobil: 61 22 18 29        Mail: jes@aalsp.dk

Read