Lorem ipsum

Rådgivning i alle opgaver

AAKJAER Landinspektører bliver i højere og højere grad inddraget som rådgiver i forbindelse med ejendomsdannelse ved større byggerier. En byggeproces er en kompleks affære, som stiller krav til bygherrens overblik.

AAKJAER Landinspektører har stor ekspertise som rådgiver i byggeprocessen, og der er adskillige områder, hvor bygherren med fordel kan trække på denne ekspertise.

Inden køb af en projektejendom eller byggegrund kan vi skaffe grundoplysninger og undersøge de tinglyste servitutter samt øvrige planmæssige bindinger på ejendommen.

Afhængigt af projektets karakter og ejendommens beskaffenhed kan vi udfærdige en grundplan eller – hvis det drejer sig om ombygning – foretage indvendig og udvendig opmåling af bygningen.

Vi bistår endvidere gerne med rådgivning om anvendelsen og den mulige udstykning/opdeling.

Og endelig er vi i forbindelse med projektets realisering og afsætning af byggeriet garanter for dets lovlighed i relation til de gældende bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Der er med andre ord mange gode grunde til at indlede en byggeproces med en henvendelse til AAKJAER Landinspektører.

Det er tit vigtigt at få fastlagt principperne for en opsplitning af bebyggelsen i mindre enheder – ved matrikulær udstykning eller ved ejerlejlighedsopdeling eller på andre måder – allerede i projekteringsfasen.

Men også rådgivning i forbindelse med opdeling af eksisterende to- eller flerfamiliehuse i mindre enheder er en del af firmaets kernekompetence.

I det hele taget vil vi ved AAKJAER Landinspektører meget ofte kunne komme med vigtige input, når det drejer sig om råd i forbindelse med ændring af fast ejendom, uanset om det er ved ny bebyggelse eller ved omdannelse af eksisterende bebyggelse.

UDSTYKNING / BYGGEMODNING

GRUNDPLAN / PRÆCISIONSMÅLING

OPDELING LEJLIGHEDER

LASERSCANNING BYGGERI

Read