Er din ejendom omfattet af en lokalplan?

Lokalplan

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen.

Lokalplanen kan bl.a. bestemme hvordan lokalplanområdet må anvendes, placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer mv. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Ved AAKJAER Landinspektører udarbejder vi som udgangspunkt ikke selv lokalplaner.

Vi arbejder i stedet sammen med professionelle samarbejdspartnere med speciale i udarbejdelse af lokalplaner. I dette samarbejde består AAKJAER Landinspektørers opgave typisk i at foretage en analyse af de matrikulære forhold i lokalplanområdet og en undersøgelse af de tinglyste servitutter som udgangspunkt for en vurdering af, hvilke servitutter, der skal opretholdes i området, og hvilke servitutter, der eventuelt kan aflyses gennem lokalplanen.

Er der tvivl om, hvorvidt en given ejendom er omfattet af en lokalplan, og dens eventuelle indhold, står vi altid til rådighed med et hurtigt svar.

Lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen.

Lokalplanen kan bl.a. bestemme hvordan lokalplanområdet må anvendes, placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer mv. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Vi udarbejder servitutredegørelser og kortbilag i forbindelse med nye lokalplaner

Read