Vi afsætter tracé, brønde, højdefikspunkter og skel i forbindelse med etablering af ledningsanlæg

Registrering af ledninger

Ved AAKJAER Landinspektører udfører vi alle former for registrering af nedgravede ledninger. Ved ledninger forstås kabler og rør i jorden, som f.eks. har til formål at transportere kommunikation, data, signaler eller energi. Typisk registreres der en række informationer om ledninger. Primært den geografiske placering i valgt koordinatsystem (X, Y, Z eller N, E, H) samt en række egenskabsdata om ledningerne. De ledningstyper, der oftest registreres, er:

  • Vandledninger
  • Afløbsledninger
  • Fjernvarmeledninger
  • Telefonledninger
  • Fiberkabler (internet bredbånd)
  • Elledninger

Forsyningsledningers geografiske placering er ofte registreret på et mangelfuldt kortgrundlag og i visse tilfælde slet ikke dokumenteret. Efter vores indmåling opnås der:

  • Mulighed for hurtig udlevering af ledningsoplysninger (så graveskader undgås!)
  • Nem sammenstilling af ledningdata med andre kort (luftfoto, grundkort mv.)
  • Lettere genfinding i forbindelse med reparationer eller udskiftning

Vi kan levere ledningsdata i alle gængse data-formater, herunder data for afløbsledninger i det gamle DAS-format (Datamodel for AfløbsSystemer) samt nyeste DAN-DAS XML-format.

AAKJAER Landinspektører kan også konvertere gamle analoge ledningsoplysninger til digitalt format.

Vidste du

at ledningsejere, der ejer ledninger under offentlig vej eller privat fællesvej, skal indberette deres ‘interesseområder’ (lednings-arealer) til Ledningsregistret (LER)?

Registrets formål er at undgå graveskader på ledninger, som hvert år koster samfundet store summer, og samtidig kan medføre forsyningssvigt.

AAKJAER Landinspektører kan hjælpe med at indberette informationer om dine ledninger til LER.

Læs mere på www.LER.dk.

AAKJAER Landinspektører kan altid levere den mest optimale opmåling og afsætning af brønde og ledningsanlæg

Read