Opmåling og opdeling af ejendomme i ejerlejligheder

Ekspertise i spørgsmål om lejligheder og opdeling

Siden ejerlejlighedslovens vedtagelse i 1966 er AAKJAER Landinspektører blandt de firmaer i landet, der har opdelt flest ejendomme i ejerlejligheder. Det er meget afgørende for muligheden for at opdele en ejendom i ejerlejligheder at vide, hvornår ejendommen er opført, og hvordan ejendommen anvendes. Som nogle eksempler kan nævnes følgende:

  • Hvis en ejendom er opført før 1966 og indeholder beboelse, kan den ikke opdeles i ejerlejligheder, medmindre den kun indeholder to beboelseslejligheder med sædvanlige udenomsrum.
  • Hvis en ejendom er opført efter 1966, kan den altid opdeles i ejerlejligheder.
  • Bliver en ejendom alene anvendt til erhverv, kan den altid opdeles i ejerlejligheder.
  • Er en ejendom fredet, kan den kun opdeles med fredningsmyndighedernes godkendelse.

Herudover kan der i visse tilfælde ske opdeling i ejerlejligheder efter indretning af nye taglejligheder ovenpå udlejningsejendomme og i en række andre specielle tilfælde, som vi er parate til at rådgive om.

Vi hjælper med at opmåle, tinglyse og registrere arealet af bolig- eller erhvervslejligheder

Read