Opmåling af et areal før og efter anlæg danner baggrund for beregning af to eller flere terrænmodeller. Vi beregner og dokumenterer volumen mellem de forskellige terrænmodeller

Volumenberegning og kontrol af DTM

Flytning af store jordmængder er dyrt!

Derfor er det afgørende at kende volumen af en jordmængde, før arbejdet igangsættes. Ved AAKJAER Landinspektører udfører vi mange former for volumenberegninger på terræn, af volde og af huller, der skal opfyldes, eller lignende.

Ofte ønsker kunden at kende et samlet volumen af en jordmængde, der skal afgraves eller påfyldes, før terrænet kommer til at ligne arkitektens projekterede model.

Herudover kan det være afgørende at vide, hvor der skal afgraves eller påfyldes jord. Ved AAKJAER Landinspektører tilvejebringer vi netop disse informationer i form af kort og digitale data ved en kombination af opmåling på stedet og efterfølgende beregninger i eget CAD-program.

Vi kan også hjælpe med konvertering af data til brug i forbindelse med entreprenørens maskinstyring, hvis der eksempelvis benyttes maskiner med påmonteret GPS-udstyr.

Kontrol af DTM tilvejebragt ved laserscanning
I dag findes der to Digitale TerrænModeller (DTM), der dækker hele Danmark. De er genereret automatisk ved laserscanning af terrænet fra fly.

Vi anbefaler, at en digital terrænmodel altid kontrolleres ved opmåling på stedet, før den benyttes til projektering. På baggrund af flere kontroller af de to landsdækkende DTM’er, har vi erfaret, at nøjagtigheden kan variere meget (meter-niveau) alt afhængig af terræntypen.

Spørg os for yderligere oplysninger om, hvordan et udsnit af en digital terrænmodel kontrolleres og efterfølgende forbedres.

Vi sender gerne eksempler på kort og tilhørende rapporter udfærdiget i forbindelse med volumenberegninger.

Opmåling og beregning af volumen giver sikkerhed for korrekt afregning af flyttede jordmængder

Read