Bygningsgeokodning

Bygningsgeokodning

Vi foretager automatiseret geokodning af bygninger og har blandt andret referencer fra geokodning af bygninger i :

Aarhus Kommune
Frederiksberg Kommune
Silkeborg Kommune
Rudersdal Kommune
Horsens Kommune
m.fl.

Ved at kombinere bygningstemaet med alle oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) opnås fuld udnyttelse af det digital grundkort. Mange kommuner er i gang med geokodning af bygninger i det tekniske grundkort.

Geokodning af bygninger sker på baggrund af matrikelkortet, det tekniske grundkort samt et tilhørende dataudtræk fra BBR (via Ejendoms- & Miljødatabasen eller OIS). Herefter omfatter geokodningen typisk:

 • Datakonvertering og udtræk af registerdata.
 • Datakontrol af grundkort og matrikelkort.
 • Oprettelse af manglende delelinier i bygninger.
 • Generering af bygningsgeokoder. Bygnings-id placeres i bygningsflader (bygningsniveau).
 • Generering af geokoder på ejendomsniveau.
 • Aflevering af data i valgfrit GIS-format (GeoMedia, Map-Info eller ArcGIS).

  Den automatiserede geokodningsrutine er udviklet under et succesfuldt samarbejde med Aarhus Kommune v/ Peter Schack Madsen. Aarhus Kommune har således et komplet datasæt med bygningsgeokoder for hele kommunen. Succesprocenten for den automatiske placering af geokoder afhænger af register og kort i den enkelte kommune. Det prioriteres højt, at de automatisk placerede geokoder (typisk 50-60%) IKKE er behæftet med fejl. Den uundgåelige manuelle gennemgang af de resterende geokoder, der er indlagt i kortet på matrikelniveau, foretages med special-udviklet software, der afvikles under de gængse GIS-platforme. Denne gennemgang af data kan foregå lokalt i kommunen.

Geokodning

Der er mange åbenlyse fordele ved at have adgang til et komplet geokodet bygningstema. Blandt andet kan nævnes:

 • Registrering af bygninger i kortet, der ikke findes i registret (og omvendt)
 • Alle tænkelige søgning på datafelter fra BBR med efterfølgende visning i kortet.
 • Registeropslag på bygninger ved udpegning i kort.

Bygningsgeokodningen synliggør blandt andet alle ikke-registrerede bygninger i BBR-registreret

Read