Vi er specialister i stedfæstelse og vurdering af tinglyste servitutter

Servitutundersøgelse

Den praktiserende landinspektør er specialist i stedfæstelse og vurdering af servitutter og deres indhold, og ved AAKJAER Landinspektører hører det til vores spidskompetencer.

Ved udstykning og andre matrikulære sager er det en del af vores opgave at foretage den korrekte placering af servitutterne på de fremtidige ejendomme efter gennemførelse af de matrikulære ændringer.

Den faglige definition på en servitut er: “En på særligt retsgrundlag hvilende ret til at råde over en fast ejendom i begrænset omfang eller til at kræve opretholdt en given tilstand på ejendommen“.

Derudover er det ofte vigtigt at få fastslået betydningen af de tinglyste servitutbestemmelser på en ejendom forud for projektering af ny bebyggelse.

I forbindelse med afsætning af ny bebyggelse er det således også en del af vores opgave at afgive attest på, at de tinglyste servitutter er overholdt ved den påtænkte bebyggelse – en såkaldt IBS-attest.

Det er derfor en god idé at kontakte os tidligt i projekteringsfasen, så man undgår overraskelser og måske bliver tvunget til at ændre på projektet.

Tinglyste servitutter bør altid undersøges inden nybyggeri, ombygning eller køb og salg af fast ejendom

Read