udpluk af større bygge- eller by-udviklingsprojekter, hvor AAKJAER Landinspektører har bidraget med ekspertviden, landmåling og præcisions-afsætninger

 • Sydhavnskvarteret – Aarhus C
 • BaseCamp – Katrinebjerg
 • Tivoli Friheden – Ny scenebygning
 • Skæring Fælled – lokalplan 1121
 • AUH Forum – Aarhus Universitetshospital
 • Skejbyen, ny bydel i Skejby – lokalplan 1069
 • Serinedalen, nyt boligområde i Malling Syd
 • Sports- og kulturcampus i Gellerup
 • SHiP, Aarhus Ø
 • Tulipanhusene
 • Boliger på Bassin 7, Aarhus Ø
 • Boliger på Klitrosevej i Hou
 • Generationernes Hus, Aarhus Ø
 • Gellerupkollegiet
 • Giber Ringvej (12 km landevej syd for Aarhus)
 • Gellerupparken, Blokgennembrud, blok B4
 • Åbyen, etape II (ny bydel i Aarhus)
 • Bolig- og erhvervsområde ved Nordlandsvej i Vejlby (lokalplan 1054)
 • Constantinsborg (genopførelse af avlsbygninger, haveanlæg mv.)
 • Trianglen (367 boliger ved Søren Frichs Vej i Aarhus)
 • Boligområde ved Skejbyvej og Skejbygårdsvej (lokalplan 1069)
 • Aarhus Letbane
 • NYE (ny bydel ved Elev)
 • Nabolaget, 3 punkthuse på Katrinebjerg i op til 14 etager
 • Gellerupparken – Ny helhedsplan
 • Risskov Brynet (ny bydel i Aarhus)
 • Åbyen, etape I (ny bydel i  Aarhus)
 • Det Ny Universitetshospital, Skejby (S1-S4 og N1-N5)
 • DOKK1
 • Havnehusene. Aarhus Ø
 • Kanalhusene, Aarhus Ø
 • Marselisborg Gymnasium (om- og tilbygning)
 • Bestseller (nyt kontordomicil)
 • Bruuns Bro, Aarhus C
 • Rosenhøj, Viby Syd (ny helhedsplan)
 • Godsbanen, Aarhus C (nyt kulturcenter)
 • Skovgaardsparken
 • Kildebjerg (Ry)
 • City Center i Skanderborg (Bloms Butikker)
 • Emiliedalen, Skåde (‘Teglværksgrunden’)
 • Light*House
 • Åhusene (9 punkthuse ved Aarhus Å)
 • Den Gamle By (Havnegade-etapen, Den Moderne By)
 • ARoS (Your Rainbow Panorama)
 • Godsbanearealet (opmåling til helhedsplan)
 • De bynære havnearealer (Z-HUSET, Multimediehuset mv.)
 • Årslev Transportcenter
 • Musikhuset Aarhus (Symfonisk sal mv.)
 • Frilægningen af Aarhus Å (etape I og II)
 • Aarhus Havn (Container Terminal Øst mv.)
 • Forbrænding Nord (udvidelse, facadebeklædning, stålkonstruktioner)
 • ARoS (Aarhus Kunstmuseum)
 • Aarhus Stiftstidende, Nyt Domicil
 • Busgadegennembruddet
 • Telefontorvet (Essex Park)
 • Filmby Aarhus
 • Prismet (18 etagers højhus)
 • Aarhus Musikhus

Herudover har vi gennemført et stort antal udstykninger af bolig- og erhvervsparceller i og omkring Aarhus, Odder og Skanderborg – på Samsø og på Djursland.

UDSTYKNING

GRUNDPLANER

EJERLEJLIGHEDER

LASERSCANNING

0
Tekniske opmålings- og afsætningsopgaver i 2023
0
Afsatte træpæle i 2023
0
Godkendte matrikulære sager i 2023
0
Afsluttede tinglysningsopgaver i 2023

præcision for:

bygherrer, entreprenører, ingeniører, arkitekter, grundejere og myndigheder

Read