Peter Hastrup Jensen

PETER HASTRUP JENSEN

 Landinspektør og indehaver

Praktiserende landinspektør og uddannet fra Aalborg Universitet i 2002. Partner i AAKJAER Landinspektører fra januar 2010. Indgår i den daglige ledelse af Aarhuskontoret.

Kernekompetencer:

• Rådgivning om udnyttelsen af fast ejendom
• Ejendomsdannelse – Teknisk opmåling og afsætning af større byggerier
• Projekteringsgrundlag
• Deformationsmåling/monitorering
• Matrikulære ændringer (udstykning, arealoverførsel, skelfastlæggelse)
• Digital Tinglysning, deklarationer og servitutredegørelser
• E-rids

Censor på landinspektørstudiet ved Aalborg Universitet siden 2006.

Mobil: 61 61 74 01       Mail: pj@aalsp.dk

Read