Jens Enevold Eriksen

JENS ENEVOLD ERIKSEN

Landinspektør og indehaver

Landinspektør uddannet fra Aalborg Universitet 2004. Partner i AAKJAER Landinspektører fra 2018. Indgår i den daglige ledelse af Aarhuskontoret.

Jens Enevold arbejder med alle typer af sager der vedrører ejendomsdannelse og omdannelse af ejendomme, hvad enten der er matrikulære ændringer eller opdeling i ejerlejligheder. Desuden har Jens Enevold stor erfaring i beregning af bygningsarealer i henhold til lejearealbekendtgørelsen, Bygningsreglementet og boligstøttelovgivningen mv.

Kernekompetencer:

• Rådgivning om udnyttelsen af fast ejendom
• Matrikulære arbejder (udstykning, arealoverførsel, skelfastlæggelse m.v.)
• Ejendomsdannelse
• Opdeling af ejendomme i ejerlejligheder
• Beregning af bygningsarealer
• Digital Tinglysning
• E-rids
• Beregning og styring af opmålings- og afsætningsdata.

Jens Enevold har siddet i ejerlejlighedsudvalget i praktiserende landinspektørers forening (PLF) siden 2016.

Mobil: 40 99 95 55        Mail: jee@aalsp.dk

Read