AAKJAER Landinspektører løser mange opgaver for kommunerne

Tæt samarbejde med medarbejdere og sagsbehandlere

Ved AAKJAER Landinspektører udfører vi mange serviceydelser for kommuner i Region Midtjylland. Det sker i et tæt samarbejde med den enkelte kommunes medarbejdere og sagsbehandlere.

Det gælder først og fremmest matrikulære arbejder, der typisk omhandler udstykninger af nye ejendomme, sammenlægninger, arealoverførsler, vejudskillelser og berigtigelser mv., men også ejerlejlighedsopdelinger, bygningsafsætninger og servitutundersøgelser er nogle af de typiske ydelser.

Herudover udfører vi alle former for tekniske opmålinger, udfærdigelse af grundplaner og beregning af højdemodeller.

Ved nye tekniske anlæg (f.eks. ledningsanlæg) foretager vi både registrering af beliggenhedsdata (opmåling) og den efterfølgende udarbejdelse og tinglysning af deklarationer til sikring af anlæggene.

I forbindelse med lokalplanlægning bistår AAKJAER Landinspektører kommunen med udarbejdelse af kortbilag mv. samt udfærdigelse af en detaljeret servitutredegørelse vedr. lokalplanområdets servitutter.

Endvidere har vi serviceret en række kommuner med forskellige IT-serviceydelser. Her kan f.eks. nævnes:

  • Konvertering og transformation af store datamængder til brug i GIS-systemer
  • KML-data til præsentation af data i Google Earth (grundsalg, lokalplaner mv.)
  • Konvertering eller nymåling af teknik og byudstyr til brug i GIS-systemer
  • Kontrol og forbedring af højdemodeller (DTM)
  • Geokodning af bygninger i det tekniske grundkort
  • Levering af afløbsdata i (DAN-DAS format)

Vi bistår blandt andet kommunerne med undersøgelse af servitutter i forbindelse med vedtagelsen af nye lokalplaner

Read