Opmåling

Opmåling

AAKJAER Landinspektører løser dagligt landmålingstekniske opgaver, hvad enten det drejer sig om nybyggeri for private grundejere, store infrastrukturprojekter, tekniske anlæg, elementbyggerier i flere etager eller opmåling i forbindelse med udstykning af nye ejendomme, arealoverførsel mellem ejendomme eller fastlæggelse af eksisterende skel.

Vi hjælper dig med præcise opmålinger i det omfang og format, du har brug for!

Opmåling i forbindelse med nybyggeri
Hvis du skal bygge nyt hus, tilbygning eller garage, så garanterer vi byggeriets lovlighed og foretager de nødvendige opmålinger og afsætninger af byggeriets fundamenter eller modullinjer. Vi udfærdiger også en såkaldt IBS-attest, der ofte forlanges fremsendt i forbindelse med kommunens byggesagsbehandling.

Opmåling af eksisterende bebyggelse
Ombygning af eksisterende bygninger kræver et korrekt og præcist opmålingsgrundlag. De fleste ombygninger af større bebyggelser projekteres i 3D. Her bidrager vores dygtige landmålere med et præcist 3D grundlag eller en 3D laserscanning af de eksisterende forhold.

Matrikulær opmåling
Alle matrikulære ændringer af ejendomme kræver opmåling, hvor vores eksperter blandt andet fastlægger og opmåler de eksisterende ejendomsgrænser.

As built opmåling
Der er ofte behov for dokumenterende opmålinger af større byggerier, hvor vi leverer såkaldte ‘as built’ opmålinger, der dokumenterer byggeriets overholdelse af givne mål eller tolerancer. Ledningsregistrering (DAS-opmåling) og levering af DAN-DAS XML-data er også en af vores kernekompetencer.

Læse mere om nogle af vores opmålingsrelaterede emner herunder

Opmåling og udfærdigelse af grundplaner
Bygningsafsætning
Præcisionsmåling og – afsætning
Ledningsregistrering
Laserscanning
Opmåling af ejerlejligheder

Vi sikrer dokumentation og løbende kontrolopmålinger af dit byggeri

Read