Lars Birk Jensen

LARS BIRK JENSEN

 Landinspektør, Ph.d.

Landinspektør uddannet fra Aalborg Universitet 1994.

Lars Birks kernekompetencer omfatter koordinering og gennemførelse af alle matrikulære sagstyper, blandt andet i forbindelse med større byggemodnings- og anlægsprojekter.

Lars Birk har en meget solid erfaring med løsning af alle matrikulære og tinglysningsmæssige opgaver, herunder afdækning af ejendomsretlige problemstillinger, tinglysning, håndtering af bygninger på lejet grund samt afsætning og fastlæggelse af skel. Lars Birk rådgiver ofte myndigheder og private aktører om ejendomsjuridiske problemstillinger.

Ph.d., Aalborg Universitet 2003.

Censor på landinspektørstudiet ved Aalborg Universitet siden 2014.

Mobil: 92 43 54 56       Mail: lbj@aalsp.dk

Read