Vi udarbejder udstykningsforslag og bærer sagen igennem fra idé til endelig godkendelse ved Geodatastyrelsen

Udstykning af grunde

En ejendom kan ikke udstykkes uden medvirken af en praktiserende landinspektør.

Det samme gælder ved andre sager, hvor der skal overføres en del af en ejendom til naboejendommen, eller hvor to ejendomme skal lægges sammen til én, og i udførelsen af sådanne matrikulære sager har vi ved AAKJAER Landinspektører en meget stor erfaring og ekspertise.

I alle disse sager er der en lang række forskrifter, som skal overholdes. Ændringer af skel skal registreres i de offentlige registre (matriklen, tingbogen og ejendomsregistret mv.), og landinspektøren har den nødvendige autorisation og rutine til at sikre, at disse registreringer sker efter forskrifterne.

Hvis du overvejer at udstykke din ejendom i en eller flere grunde med henblik på salg, hjælper vores landinspektører dig med at vælge den bedste løsning for netop din sag.

En udstykningssag indledes ofte med en samtale eller et møde på stedet, hvor de nye skel aftales. Herefter foretager vi opmåling, så de rette dokumenter kan udfærdiges og arealerne beregnes. Sagens dokumenter forelægges for parterne, og herefter indsendes de til godkendelse hos kommunen og eventuelle andre myndigheder.

Når alle godkendelser er indhentet, bliver sagen sendt til endelig godkendelse hos Geodatastyrelsen, hvorefter der automatisk sendes besked til de øvrige offentlige registre.

I mange sager kan det være en fordel at indsende en forhåndsansøgning om kommunens principielle tilladelse til den ønskede skelændring. På den måde sikrer man sig imod at have afholdt unødige udgifter til opmåling og sagsudarbejdelse, hvis ansøgningen skulle resultere i et afslag.

Vi bistår gerne med en sådan forhåndsansøgning inden udarbejdelse af den egentlige matrikulære sag.

Udstykning af nye grunde er en af AAKJAER Landinspekørers kernekompetencer

Read