Afmærkning af skel

Skel

Enhver ændring af skel eller konstatering og afmærkning af skel (ejendomsgrænser) kræver medvirken af en praktiserende landinspektør, og ved AAKJAER Landinspektører har vi stor erfaring på netop dette område.

Når vi bliver anmodet om at afmærke et skel, foretager vi først en undersøgelse af de matrikulære forhold og de eksisterende måloplysninger, inden vi tager i marken og måler for eventuelt at kunne genfinde gamle skelrør.

Hvis vi efter en opmåling kan konstatere, at der er overensstemmelse mellem det registrerede skel og forholdene på stedet, afmærker vi de manglende skelpunkter endeligt med skelrør (jernrør med skelmærke i toppen).

Hvis vi derimod kan konstatere, at der ikke er overensstemmelse mellem det registrerede skel og forholdene på stedet, afmærker vi skelpunkterne foreløbigt med træpæle og inddrager herefter naboerne i spørgsmålet om skellets rette beliggenhed.

Normalt får vi efterfølgende en aftale eller et forlig på plads, så vi kan afmærke og registrere skellet endeligt, men hvis det en sjælden gang ikke lykkes, må striden afgøres ved en skelforretning udført af en anden praktiserende landinspektør.

Vi kan besvare spørgsmålet om skellets rette beliggenhed

Read