Laserscanning og udfærdigelse af 3D-modeller

Laserscanning sikrer en meget høj detaljeringsgrad

AAKJAER Landinspektører har siden 2012 foretaget opmåling vha. laserscanningsteknologi.

Vi oplever en stigende efterspørgsel efter 3D data – blandt andet i forbindelse med renovering af bygninger og tilvejebringelse af projekteringsgrundlag for nyt byggeri.

Med den nyeste laserscanningsteknologi kan vi foretage en meget detaljeret, nøjagtig og fotorealistisk opmåling af bygninger, facader, broer og andre konstruktioner.

Vi benytter de nyeste laserscannere fra Leica. Ved hjælp af det indbyggede VIS-system (Visual Intertial System), kan vi foretage scanning og sammenknytning af punktskyer uden opsætning af targets eller “reference-kugler”. Vi råder samtidig over håndholdte laserscannere, der muliggør en meget hurtig og effektiv laserscanning i bygninger.

Laserscanningsopgaver omfatter typisk:

  • Scanning af bygninger og anlæg (indvendigt og udvendigt)
  • Scanning af bygningsfacader
  • Scanning af industrielle bygværker og røranlæg
  • Scanning af både og skibe

Data leveres i nærmere aftalt format (f.eks. som e57-fil).

Laserscanner
Laserscanner

Laserscanning er en metode, som i særdeleshed er velegnet til opmåling i forbindelse med renovering af gamle bygninger og facader. Resultatet af en scanning er 3D-data, hvori man enten i eget CAD eller i en web-baseret løsning kan optage mål og arealer i en fotorealistisk punktsky.

Laserscanningsdata kan nemt importeres i AutoDesk Revit og andre 3D projekteringsværktøjer.

Herover: Eksempel på en punktsky tilvejebragt ved laserscanning af bygningen Mindet 6 i Aarhus C.

Herover: Eksempel på en punktsky tilvejebragt ved laserscanning af Skovvejen 1 i Aarhus C.

Herover: Eksempel på en laserscanning foretaget i forbindelse med ombygningen af Marselisborg Gymnasium.

Laserscanning har også et meget stort potentiale i forhold til kontrolmåling af nyopført byggeri og benyttes af AAKJAER Landinspektører i kombination med traditionelle målemetoder med totalstation.

Kontakt: Kort- og landmålingstekniker Johan Larsen 8613 2922.

Laserscanning benyttes i kombination med traditionelle målemetoder – blandt andet ved ombygning eller renovering af eksisterende byggerier

Read