Tinglysning sikrer rettigheder over fast ejendom

Tinglysning

Siden 2009 har tinglysning i Danmark foregået elektronisk på tinglysningsportalen.

AAKJAER Landinspektører har oparbejdet en stor erfaring i at håndtere det digitale tinglysningskoncept. Vi tinglyser dagligt deklarationer for private grundejere, myndigheder, forsyningsselskaber  og virksomheder og hjælper med udfærdigelse af deklarationstekst, tilhørende kortbilag og GML-fil.

Ved tinglysning sikres aftaler, der er indgået mellem parter overfor tredjemand, så de ikke kan fortrænges af nye aftaler vedrørende ejendommen.

Vi benytter eget udviklet software til dannelse af E-rids og stedfæstelsesdata i forbindelse med tinglysningsopgaver.

Vi deler gerne ud af vores viden og erfaringer med digital tinglysning!

Indføringen af den digitale tinglysning i Danmark har ikke forløbet helt uproblematisk. Vi ser det som en udfordring at mestre teknikken. Vi har brugt mange ressourcer på at sætte os grundigt ind i elektronisk tinglysning, og vi føler os derfor særdeles godt klædt på til at rådgive om bl.a. tinglysning eller aflysning af servitutter, stedfæstelse af servitutter eller tinglysning af arealoverførselsskøder. Der er ingen grund til at gøre det sværere, end det er!

Vi udfører:

  • Udfærdigelse og tinglysning af servitutter (inkl. indhentning af fuldmagter)
  • Udfærdigelse af kortbilag (E-rids) med tilhørende stedfæstelsesfil (GML)
  • Påtegning og aflysning af servitutter
  • Notering af ejerlejlighedsanmeldelser/vedtægter
  • Oprettelse af bygninger på lejet grund
  • Stedfæstelse af bygningsblade vedr. eksisterende bygninger på lejet grund
  • Relaksation af pant
  • Servitutundersøgelser og -redegørelser
  • Generel rådgivning om digital tinglysning

Læs mere om E-rids og GML-filer på denne side.

Ved tinglysning sikres aftaler, der er indgået mellem parter overfor tredjemand, så de ikke kan fortrænges af nye aftaler vedrørende ejendommen

Read