Bygningsafsætning med højeste præcision

Bygningsafsætning

Ved opførelse af nyt byggeri er det vigtigt at sikre sig, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglementet er overholdt. Det samme gælder eventuelle regler fastsat i lokalplaner, fredningsbestemmelser og privatretlige servitutter. Herudover er det selvfølgelig vigtigt, at bygningen placeres og opføres i overensstemmelse med projekttegningerne.

Inden vi drager i marken, har vi undersøgt alle disse forhold, og vi har hjemmefra lavet de nødvendige beregninger, så bygningen kan afsættes med garanti for lovlighed og præcision.

En afsætning sker typisk på galger, som er vandrette brædder i samme højde som soklen på det projekterede byggeri. På disse galger markeres bygningens linjer med søm, hvorimellem der kan udspændes en snor.

Nøjagtighedskravene er forskellige for forskellige typer af byggeri. Vi afpasser naturligvis indsatsen efter de krav, der stilles til nøjagtigheden.

Forud for en afsætning har vi brug for bygningstegninger og byggetilladelse, hvis en sådan er påkrævet.

Efter afsætningen i marken fremsender vi en afsætningsplan og – hvis det er påkrævet – tillige en IBS-attest (attestation af byggeriets lovlighed).

AAKJAER Landinspektørers medvirken ved en bygningsafsætning er således bygherrens, entreprenørens og myndighedernes garanti for byggeriets lovlighed og afsætningens nøjagtighed.

En IBS-attest fra en landinspektør attesterer byggeriets lovlighed

Read