Vi gennemfører omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme og rådgiver om landbrugslovens regler

Landbrug

Landbrugsloven fastsætter rammer for, hvorledes der kan disponeres over landbrugsejendomme. Gennem mange års dagligt arbejde med landbrugssager, et solidt kendskab til landbrugsloven og stor fortrolighed med håndteringen af matrikulære forandringer ved køb og salg af landbrugsarealer eller sammenlægning af landbrugsjorder, kan AAKJAER Landinspektører yde en kvalificeret rådgivning ved afklaringen af hvilke muligheder, der kan realiseres inden for landbrugslovens rammer.

Ved AAKJAER Landinspektører er vi således fortrolige med landbrugslovens bestemmelser og rådgiver gerne om de særlige regler, der er knyttet til loven i forbindelse med erhvervelse af landbrugsejendomme og omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme.

Ved AAKJAER Landinspektører kan vi blandt andet være behjælpelig med:

  • Omlægning af jorder og køb af landbrugsejendomme
  • Oprettelse af bygningsløse landbrugsejendomme
  • Ophævelse af landbrugspligt
  • Oprettelse af medhjælperbolig/aftægtsbolig i overflødiggjorte landbrugsbygninger

Der gælder særlige regler for ejendomme der er pålagt landbrugspligt

Read