Opmåling og udfærdigelse af grundplaner – én af vores kernekompetencer

En grundplan er fundamentet for korrekt projektering

I forbindelse med projektering af byggeri og andre anlæg er det vigtigt at have et pålideligt projekteringsgrundlag.

AAKJAER Landinspektørers grundplaner er udarbejdet efter opmåling i marken eller evt. ved udnyttelse af tilgængelige data i diverse registre.

En grundplan viser f.eks. de matrikulære skel, koteforholdene, højdekurver, tekniske indretninger som brønde, elskabe, lygtestandere etc. Herudover vises de bebyggelsesregulerende servitutter, som kan stedfæstes (byggelinier, byggefelter etc.).

Med en grundplan som projekteringsgrundlag er arkitekt, ingeniør og bygherre sikret mod overraskelser, og en grundplan kan således ofte være en god investering som en sikkerhed mod senere fordyrende forsinkelser og projektændringer.

Til skitseprojektering kan vi levere mindre præcise oversigtsplaner, og vi kan altid fremskaffe grundoplysninger om den enkelte ejendom: Hvem ejer ejendommen? Hvor stor er den? Hvilke offentlige planer gælder for ejendommen? Hvad er der tinglyst på ejendommen? etc. etc.

Ethvert bygge- og anlægsprojekt bør indledes med en henvendelse til en landinspektør

Read