Ifølge udstykningsloven kan der ikke anlægges en retssag om skel, før en landinspektør har afholdt en skelforretning

Skelforretning

Hvis der er opstået strid mellem to parter om, hvor skellet mellem deres respektive ejendomme går, kan spørgsmålet kun afklares ved afholdelse af en skelforretning. En skelforretning kan alene afholdes af en praktiserende landinspektør med beskikkelse.

Inden en skelforretning igangsættes, er det vigtigt at få afklaret, om der reelt er strid om skellets placering – eller om forholdet kan løses på stedet ved en ejendomsberigtigelse eller blot en almindelig skelafmærkning af det bestående skel i henhold til de registrerede måloplysninger.

Kontakt os vedr. skelforretning
8000@aalsp.dk   |   86 13 29 22

Hvis der er en reel strid, kan en skelforretning rekvireres af enhver, der har en retlig interesse i at få den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse fastslået.

Landinspektøren indkalder herefter parterne (ejere, eventuelle repræsentanter, naboer eller deres eventuelle repræsentanter). Indkaldelsen modtages minimum 14 dage inden skelforretning afholdes.

Landinspektøren kan indkalde andre personer, hvis denne finder, at andre har oplysninger af betydning for sagen. Det vil eksempelvis kunne være en tidligere ejer. Der er også mulighed for at anmode om, at en hegnssynset deltager i skelforretningen Der er derudover mulighed for at lade en rådgiver (advokat eller anden landinspektør) møde til skelforretningen.

Landinspektørens afsætning af skellet er bindende for parterne, når de skriftligt har godkendt afsætningen.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til en mulig skelforretning, eller hvis du er i tvivl om beliggenheden af skellet mellem to ejendomme: 86 13 29 22.

Lovgivningen:
Bekendtgørelse om skelforretninger

Vores erfarne landinspektører er klar til at rådgive dig vedr. en eventuel skelforretning

Read