Niels Kni

NIELS KNI

 Landmåler og teknisk designer

Niels Kni foretager alle opmålings- og afsætningsopgaver med robot-totaltstation og GPS på både små og store byggerier. Niels har endvidere stor erfaring med at gennemføre opmålingsopgaver relateret til matrikulære sager samt retablering af skel efter gamle mål.

Mobil: 61 18 56 75        Mail: kni@aalsp.dk

Read