Laserscanning og udfærdigelse af 3D-modeller

Laserscanning sikrer en meget høj detaljeringsgrad

Vi oplever en stigende efterspørgsel efter 3D data – blandt andet i forbindelse med renovering af bygninger og tilvejebringelse af projekteringsgrundlag for nyt byggeri.

Med den nyeste laserscanningsteknologi kan vi foretage en meget detaljeret, nøjagtig og fotorealistisk opmåling af bygninger, facader, broer og andre konstruktioner.

Laserscanning er en metode, som i særdeleshed er velegnet til opmåling i forbindelse med renovering af gamle bygninger og facader. Resultatet af en scanning er 3D-data, hvori man enten i eget CAD eller i en web-baseret løsning kan optage mål og arealer i en fotorealistisk model.

Herover ses et eksempel på en laserscanning foretaget i forbindelse med ombygningen af Marselisborg Gymnasium.

Laserscanning har også et meget stort potentiale i forhold til kontrolmåling af nyopført byggeri og benyttes af AAKJAER Landinspektører i kombination med traditionelle målemetoder med totalstation.

Kontakt: Landinspektør Anders Kvist Simonsen 8613 2922.

Laserscanning benyttes i kombination med traditionelle målemetoder – blandt andet ved ombygning eller renovering af eksisterende byggerier

Read