Monitering af deformationer

AAKJAER Landinspektører foretager monitering på
Aarhus Ø

Ved større anlæg og byggerier i tæt bebyggede områder konstateres ofte deformationer af selve byggeriet eller nærliggende bygninger i større eller mindre grad. Størrelsen af disse deformationer er relevante at have kendskab til, fordi det har stor betydning for det aktuelle byggeri og for nabobygningernes tilstand.

Ved hjælp af automatisk monitering observeres udvalgte bygninger for eventuelle deformationer, og størrelsen af disse bestemmes i real tid. Der måles kontinuerligt med en ønsket frekvens, som dokumenterer potentielle deformationer på bygningen. Ved en kontinuerlig observation i real tid, kan der skrides ind, før det får større konsekvenser for konstruktionen og byggeprocessen.
AAKJAER Landinspektører har i efteråret 2020 landinspektørstuderende Mikkel Knudsen i praktik. Mikkel udfærdiger i øjeblikket et projekt angående monitering og deformationsmåling. Projektet omhandler automatisk monitering af bygninger i real tid. Opmålingsudstyret foretager automatiske opmålinger, og der kræves derfor ingen bemanding, når udstyret er sat op. Udstyret observerer og sender data hjem til kontoret løbende, og dermed er det muligt at følge potentielle deformationer i real tid. Informationer omkring deformationer og deres størrelse kan have stor værdi for bygherrer eller beboere i naboejendomme.

Kernen i moniteringen er en fastmonteret totalstation, som er forbundet til internettet vha. specialudviklet hard- og software. Til positionering af totalstationen anvendes et solidt net af fikspunkter, der indledningsvist er opmålt med høj præcision, hvorefter totalstationen automatisk indmåler specielle moniteringspunkter opsat på bygningen, der ønskes overvåget. Dermed kan totalstationen kontinuerligt og automatisk måle, hvorvidt moniteringspunkterne har flyttet sig over tid. Desuden muliggør målingerne til nettet af fikspunkter, at totalstationens stabilitet overvåges. Udstyret er pakket ind for at beskytte det mod vind og vejr. Et eksempel på et moniteringssetup fremgår af ovenstående fotos, der er taget i forbindelse med en test monitering af ”Tårnet” på Bassin 7.

Resultatet af moniteringen kan dokumenteres på forskellig vis. Een af løsningerne for kunden, er direkte adgang til en hjemmeside, der løbende præsenterer resultaterne vha. grafer. Heri er det muligt at følge deformationerne fra dag til dag. Et eksempel på dette, fremgår af nedenstående figur, som viser hvordan højden ændres over tid.

Ønsker I at vide mere om automatisk monitering i real tid, er I velkommen til at kontakte landinspektør Henrik Vad Jensen på hvj@aalsp.dk eller på tlf. 8613 2922.

 

Eksempel på hvordan resultater kan præsenteres vha. grafer. I eksemplet ses en tydelig sætning af en bygning over tid.

Read