Opmåling og fotografering med drone-teknologi

Vi anvender den nyeste drone-teknologi

AAKJAER Landinspektører leverer billeder optaget med den nyeste drone-teknologi. Med dronen kan vi fotografere og skabe et hurtigt overblik og dokumentation af f.eks. fremskridtet på en byggeplads, en større udstykning, tekniske anlæg eller installationer.

Vi kan levere aktuelle billeder i høj opløsning, optage film samt udfærdige 3D modeller af f.eks. bygninger eller terræn. Terrænmodeller kan bl.a. benyttes til volumenberegning af et jorddepot eller en større udgravning.

drone

Et oprettet målfast luftfoto (såkaldt ortofoto) er et andet produkt, som kan tilvejebringes med dronen. Vha. aktuelle dronebilleder og specialsoftware, kan vi generere nye oprettede digitale billeder med meget høj opløsning (1 – 5 cm pixelstørrelse), som har den egenskab, at de er målfaste og derfor kan sammenstilles med andre kortværk. Opløsningen i vores drone-ortofotos er typisk 5 til 10 gange bedre end opløsningen i de landsdækkende ortofotos, der normalt har 12,5 cm pixelstørrelse.

Filmklippet herover er optaget med vores drone i forbindelse med opførelsen af 1. etape af den nye bydel “NYE” – nord for Aarhus.

Brugen af droner er begrænset af særlig lovgivning, der bl.a. stiller krav til uddannelsen af piloten. Vores certificerede dronepilot, Johan Larsen, kender reglerne, så vi altid sikrer, at den gældende lovgivning overholdes ved den givne opgave.

Da vi råder over præcise totalstationer, der benyttes til traditionel landmåling, har vi også mulighed for at dokumentere den præcise flyvehøjde, som dronen har optaget billederne fra.

Dronen er anvendelig til en lang række opgaver, herunder:

– Aktuelle luftfotos og film
– Målfaste ortofotos med høj opløsning
– Skråfotos af gadeforløb eller bygninger
– Opmåling af terræn og tilvejebringelse af terrænmodeller
– Volumenberegning
– Inspektion og dokumentation

Kontakt Johan Larsen for yderligere information på: jl@aalsp.dk ( Tlf: 61 55 53 57).

Vi planlægger altid opgaven, så de gældende regler for droneflyvning overholdes

Read