Lone Vilstrup

LONE VILSTRUP

Teknisk tegner

Arbejder hovedsageligt med udfærdigelse af matrikulære sagsdokumenter, tinglysning af servitutter, herunder udfærdigelse af E-rids mv.

Superbruger på den digitale tinglysningsportal.

Dir.: 30 32 71 16        Mail: lv@aalsp.dk

Read